• top1
  • top3
  • top2
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie online DZIAŁ ZAKUPÓW I DZIAŁ SPRZEDAŻY W CZASIE EPIDEMII - JAK ZABEZPIECZYĆ INTERES FIRMY

8 grudnia 2020

Program szkolenia

1. Dział zakupów/dział sprzedaży – zakres kompetencji
2. Jak sprawdzić kontrahenta? Jakie dokumenty pozyskać?
3. Kto może podpisać zapytanie ofertowe/ofertę?
4. Negocjacje - jak zabezpieczyć się od strony prawnej?
5. Zapytanie ofertowe – treść a skutki prawne
6. Oferta – najczęstsze błędy, termin związania, inne zagadnienia
7. Ogólne warunki zakupów/sprzedaży – co wiąże strony?
8. Umowa – treść i załączniki
9. Terminy zapłaty w transakcjach handlowych
10. Faktura, dokumenty poświadczające wydanie towaru, wykonanie usługi, itd.
11. Transport i rozładunek – zapisy w umowach
12. Kiedy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?
13. Zbadanie towaru lub odbiór usługi
14. Harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach
15. Prawne aspekty zarządzania ceną w kontraktach - cena netto/ brutto
16. Zadatek i zaliczka, przedpłata
17. Zabezpieczenie umowy m.in. kara umowa, gwarancja bankowa, poręczenie, itd.
18. Gwarancja dobrego wykonania
19. Odpowiedzialność - gwarancja i rękojmia
20. Zakończenie współpracy – wypowiedzenie, odstąpienie, rozwiązanie.
21. Pytania i dyskusja.

Wykładowca:
• Radca prawny, specjalizuje się w temacie kontraktów handlowych, obsługi organów spółki, odpowiedzialności członków zarządu i rady nadzorczej, poprawy efektywności funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej.
• Prowadzi szkolenia od 10 lat. Realizowała projekty zarówno na rzecz sektora prywatnego jak i publicznego. Posiada własne publikacje. Jako cel stawia sobie wysoki poziom merytoryczny szkoleń przy jednoczesnym przystępnym sposobie przekazywania wiedzy.
• Ukończona aplikacja radcowska OIRP Warszawa. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UKSW, absolwentka studiów podyplomowych Fundusze Strukturalne Unii Europejskiej oraz studiów podyplomowych Prawa Rosyjskiej Federacji. Wspólnik Kancelarii Radców Prawnych

Data: 8 grudnia 2020, godz.9:00 - 14:00

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w formie elektronicznej.

Koszt szkolenia:307,50 zł brutto/1os
rachunek bankowy: nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

WYPEŁNIJ I WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!

legalizacja

SFPK

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)