• top3
  • top1
  • top2
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie PODATEK VAT 2020 FAKTUROWANIE I KORYGOWANIE TRANSAKCJI KRAJOWYCH PO ZMIANACH

6 sierpnia 2020


Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:


- osób odpowiedzialnych za wystawianie faktur,
- początkujących i zaawansowanych księgowych,
- pracowników działów sprzedaży i zakupu, logistyki

- osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie,
- dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć jak ważnym aspektem dowodowym jest faktura VAT ze względu na comiesięczne kontrole dokumentacji w systemie JPK


PROGRAM:

1. Obowiązek wystawiania faktur w 2020 roku – kiedy i na jakich zasadach?


• Zmiany w fakturowaniu VAT od 2020 – stan bieżący na dzień szkolenia
• Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury
• Kiedy nota kiedy faktura
• Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury
• Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur
• Kiedy faktura kiedy paragon
• Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem

2. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT aby nie narażała na sankcje i kary z kks
• Obowiązkowe dane faktury
• Data wystawienia faktury
• Numeracja faktur
• Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze
• Nazwa podatnika i nabywcy – pełna czy skrócona?
• Adres podatnika
• Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy
• Data transakcji
• Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
• Rabaty (opusty lub obniżki cen) na fakturze
• Faktura przy różnych stawkach VAT
• Wyrazy „metoda kasowa” na fakturze
• Wyrazy „odwrotne obciążenie na fakturze”
Symbol PKWiU na fakturach – najważniejszy aspekt dowodowy na trudne czasy
• Numer rejestracyjny pojazdu samochodowego na fakturze
• Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze
• Adnotacje na fakturze
• Faktury uproszczone
• Kurs waluty obcej przy

3. WAŻNE! Zmiany w zakresie zasad wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny
• Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych, które nie prowadzą działalności
• Faktury wystawiane na podatnika VAT
• Faktury uproszczone a paragon
• Sankcje dla wystawcy i nabywcy za naruszenie przepisów

4. Faktury elektroniczne – zasady oraz zalety i zagrożenia stosowania
● co powinna zawierać e-faktura i kiedy należy ją wystawić?- cechy faktury elektronicznej
● akceptacja nabywcy na otrzymywanie e-faktur
● sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury – UWAGA! omówienie regulaminu i procedur obowiązujących w firmach
● bezpieczny podpis elektroniczny
● umowa w sprawie EDI
● pozostałe sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury (metody kontroli biznesowej i rozwiązania informatyczne)
● forma faktury korygujące i duplikaty e-faktur
● pojęcie „wystawienia” i „otrzymania” e-faktury

5. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi w transakcjach krajowych

• Ogólne terminy wystawiania faktur
Warunki dostawy INCOTERMS!
• Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?

• Zasadniczy termin wystawienia faktury
• Faktury zbiorcze – zasady wystawiania
• Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę
• Szczególne terminy wystawiania faktur
• Usługi budowlane i budowlano-montażowe na rzecz podatników i osób fizycznych
• Dostawy i druk książek drukowanych, gazet, czasopism na rzecz podatników i osób fizycznych
• Dostawa i dystrybucja energii, usługi telekomunikacyjne, komunalne, najmu, dzierżawy i leasingu oraz stałej obsługi prawnej i biurowej itp.

6. Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług – zasady fakturowania

a) Jak dokumentować otrzymane zaliczki
● Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki
● Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa
● Kiedy wystawiamy fakturę końcową
● Kiedy rozliczamy fakturę końcową
● Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej
● Czy można wystawiać zerową fakturę końcową
● Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki
● Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą
● Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT

b) Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe
● Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki
● Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego
● Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony

7. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT
• Korekta podatku należnego - zasady rozliczania w tym m.in.

• Podstawa prawna w dyrektywach i ostawie o VAT – zmiana elementów ceny
• Skonto, Opusty i obniżki cen
• Zwrot zaliczki lub towaru, Rabaty towarowe
• Potwierdzenie odbioru faktury korygującej
• Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
• Terminy rozliczenia faktur zmniejszających VAT, gdy nie ma potwierdzenia odbioru
• Kursy walut na fakturach korygujących
• Faktury zmniejszające i zwiększające VAT
• Termin rozliczenia faktury korygującej
• Zasady korygowania w przypadku zmiany stawek VAT
• Korekty z powodu błędów i zdarzeń bieżących
• Korekty zmniejszające i zwiększające wartości na fakturze pierwotnej
• Korekty z obowiązkiem otrzymania potwierdzenia odbioru i bez obowiązku
• Ważne elementy wynikające z ustawy VAT dotyczące korygowania transakcji

8. Błędy w fakturowaniu i ich konsekwencje – nowe zagrożenia dla podatnika, wybrane zagadnienia w tym m.in:
• Sprawdzanie kontrahenta przed transakcją
• Wykreślenie z rejestru a odliczanie podatku naliczonego – KONTROWERSJE 2019/2020

• Błędy na fakturach, które powodują utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego
• Faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący
• Faktury fikcyjne i puste – nowe zagrożenia po nowelizacji przepisów

9. Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego sie nierzetelnymi dokumentami w VAT
Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ – największe zagrożenie 2019/2020
• Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2020 r. – kto i jak odpowiada?
BLOKADA RACHUNKÓW BANKOWYCH spowodowana błędami w fakturowaniu transakcji

Wykładowca:

Audytor podatkowy, trener, wykładowca. Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Współautor książki „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

Data: 6 sierpnia 2020, godz.9:00 – 15:00

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt szkolenia:
418,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
393,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
369,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218


WYPEŁNIJ I WYSLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!

legalizacja

CIESIOŁKA

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)