• top3
  • top1
  • top2
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie PODATEK VAT 2020 FAKTUROWANIE I KORYGOWANIE TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH PO ZMIANACH! PRZYGOTOWANIE DO JPK_VDEK!

termin niebawem

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:

- osób odpowiedzialnych za wystawianie faktur,
- specjalistów ds. handlu zagranicznego
- początkujących i zaawansowanych księgowych,
- pracowników działów sprzedaży i zakupu oraz logistyków
- osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie,
- dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć jak ważnym aspektem dowodowym jest faktura VAT ze względu na comiesięczne kontrole dokumentacji w systemie VIESPROGRAM:

Zmiany w przepisach unijnych dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych od 1 lipca 2020!
• zmiany dotyczące procedury magazynu konsygnacyjnego
• możliwość rozpoznania WDT tylko w przypadku dostawy na rzecz kontrahenta posiadającego aktywny numer VAT UE
• wprowadzenie ujednoliconego sposobu dokumentowania transakcji wewnątrzwspólnotowych dla potrzeb stosowania stawki 0% na obszarze całej UE - jakie dowody muszę mieć, żeby stosować stawkę 0%?
• nowe regulacje dotyczące zasad opodatkowania transakcji łańcuchowych na terenie UE - która dostawa jest ruchoma?

1. Obowiązek wystawiania faktur zagranicznych w roku 2019/2020– kiedy i na jakich zasadach?

2. Rodzaje faktur w handlu zagranicznym – kiedy i jakiego dokumentu użyć właściwie?


a) Faktury dokumentujące sprzedaż w transakcjach zagranicznych

b) Faktury dokumentujące zakup w transakcjach zagranicznych

3. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT wystawiona dla udokumentowania sprzedaży zagranicznej aby nie narażała na sankcje i kary

4. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi – zasady ogólne


• Ogólne terminy wystawiania faktur
• Warunki dostawy INCOTERMS w WDT oraz eksporcie towarów
• Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
• Zasadniczy termin wystawienia faktury
• Szczególne terminy wystawiania faktur

5. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi – obrót zagraniczny zasady szczególne

a) Rodzaje sprzedaży zagranicznej a wystawianie faktur VAT
• Wewnatrzwspólnotowa dostawa towarów
• Świadczenie poza terytorium kraju
• Eksport towarów
• Sprzedaż i zakup usług zagranicznych

b) Rodzaje zakupów zagranicznych i dokumentowanie transakcji po stronie polskiej
• Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
• Import usług a nabycie z montażem
• Zaliczki w obrocie zagranicznym – czy i kiedy rozliczamy?

c) Stawka 0% VAT w sprzedaży zagranicznej
• Warunki zastosowania stawki 0% VAT w WDT i eksporcie towarów
• Dokumentacja potwierdzająca możliwość zastosowania stawki preferencyjnej
• Obowiązki dokumentacyjne wobec organów podatkowych
• Rozliczenie transakcji w sytuacji braku dokumentacji wynikającej z art. 41 i 42 ustawy VAT

6. Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług – zasady fakturowania

a) Jak dokumentować otrzymane zaliczki z podziałem na poszczególne rodzaje sprzedaży

b) Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe w WNT, imporcie

7. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT - w jakim terminie korygować podstawę opodatkowania zagranicznych transakcji?

a) Korekta wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz świadczenia usług zagranicznych
• W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono pomyłkę w cenie
• Jak korygować WDT, która nie spełnia warunków do opodatkowania stawką 0%

b) Korekty zmniejszające podstawę opodatkowania w WNT
• Rabaty i obniżki cen
• Skonto
• Zwrot towarów, reklamacje ilościowe wartościowe

8. Problemy fakturowania i konsekwencje dla osób wystawiających i posługujących się nimi

● Kwartalne kontrole faktur w systemie unijnym VIES !
● Weryfikacja kontrahenta w unijnym systemie VIES – obowiązek przy sprzedaży WDT i usługach
● Dokumentacja handlowe i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność faktury
● Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury
● Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym
● Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy
● Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży – UWAGA niebezpieczeństwo stosowania!
● Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych
● Wystawianie refaktur – terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce
Refakturowanie i anulowanie transakcji zagranicznych
● Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania9. Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego sie nierzetelnymi dokumentami w VAT

• Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ – największe zagrożenie 2020
• Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2020 r. – kto i jak odpowiada?Wykładowca:
Audytor podatkowy, trener, wykładowca.
Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE.
Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.
Współautor książki „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego” 

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt szkolenia:
418,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
393,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
369,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218
legalizacja

CIESIOŁKA

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)