• top2
 • top1
 • top3Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego przygotowuje wsparcie przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego

komunikat z 2.07.2020 Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania kapitału obrotowego na utrzymanie płynności finansowej, w związku z sytuacją gospodarczą wywołaną pandemią wirusa SARS-CoV-2, będzie udzielane przez Grantodawcę - Wielkopolską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości sp. z o.o. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Grantodawca, czyli WARP sp. z o.o., został wezwany przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego do złożenia dokumentacji, w celu przeprowadzenia naboru dla przedsiębiorców w maksymalnym terminie do 15 lipca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim. Na tej podstawie, dokumentacja konkursowa dla przedsiębiorców będzie udostępniona w połowie lipca, a nabór wniosków przez WARP sp. z o.o., zostanie uruchomiony pod koniec lipca br. Wsparcie w postaci grantów udzielanie jest w celu utrzymania płynności finansowej mikro i małych przedsiębiorstw z Wielkopolski.

Poniżej najważniejsze założenia do omawianej pomocy finansowej:
 • Przeznaczenie wsparcia: finansowanie kapitału obrotowego - finansowanie bieżącej działalności firmy, której sytuacja pogorszyła się w związku z COVID-19
 • Forma wsparcia: grant
 • Dla kogo: mikro- i małe przedsiębiorstwa, w tym samozatrudnieni, które spełniają wszystkie warunki łącznie:
 1. są MŚP z siedzibą w województwie wielkopolskim wg CEiDG lub KRS;
 2. prowadziły działalność gospodarczą na dzień 31 grudnia 2019 r.;
 3. nie znajdowały się w trudnej sytuacji w dniu 31 grudnia 2019 r. (w rozumieniu art. 2 pkt 18 Rozporządzenia nr 651/ 2014); 
 4. w związku wystąpieniem pandemii COVID-19 znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub nawet braku płynności finansowej;
 5. odnotowały spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego 1 miesiąca w 2020 r. począwszy od marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku w związku z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19;
 6. na dzień 31 grudnia 2019 r. lub na dzień wnioskowania przedsiębiorca nie zalegał z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, przy czym: (i) rozłożenie płatności na raty lub jej odroczenie, lub (ii) zaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne nieprzekraczające trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej, nie jest uznawane za zaległość;
 7. przedsiębiorca nie prowadzi działalności w sektorach zastrzeżonych, takich jak:
 • nielegalna działalność gospodarcza: produkcja, obrót lub inna działalność, która jest nielegalna zgodnie z przepisami ustawowymi lub wykonawczymi kraju, w którym ma miejsce produkcja, obrót lub działalność,
 • wyroby tytoniowe i destylowane napoje alkoholowe. Produkcja wyrobów tytoniowych, destylowanych napojów alkoholowych i produktów pokrewnych oraz obrót nimi
 • produkcja broni i amunicji oraz obrót nimi: finansowanie produkcji wszelkich rodzajów broni i amunicji oraz obrót nimi. Zastrzeżenie to nie dotyczy tych rodzajów działalności, o ile stanowią one część lub element dodatkowy wyraźnie określonych polityk Unii Europejskiej,
 • kasyna. Kasyna i równoważne przedsiębiorstwa,
 • zastrzeżenia w sektorze technologii informacyjnej. Badania naukowe, rozwój lub zastosowania techniczne odnoszące się do programów lub rozwiązań w zakresie danych elektronicznych, które (i) mają konkretnie na celu: a) wsparcie działalności ujętej w sektorach zastrzeżonych, o których mowa w lit. a–d powyżej; b) hazard internetowy i kasyna internetowe; lub c) pornografię; lub które (ii) mają na celu umożliwienie nielegalnego: a) dostępu do sieci danych elektronicznych; lub b) pobierania danych elektronicznych,
 • zastrzeżenia w sektorze nauk o życiu. Przy wspieraniu finansowania badań naukowych, rozwoju lub zastosowań technicznych odnoszących się do: (i) klonowania ludzi do celów badawczych lub terapeutycznych; lub (ii) organizmów zmodyfikowanych („GMO”).,
 • inne jeżeli przemawia za tym konieczność ochrony obywateli przed negatywnymi skutkami tej działalności w postaci negatywnego wpływu na ich zdrowie lub bezpieczeństwo;
 1. przedsiębiorca nie prowadzi działalności instytucji finansowych, bankowej oraz sektora kas spółdzielczych.


szczegóły na stronie https://wrpo.wielkopolskie.pl/wiadomosci/przygotowujemy-wsparcie-przedsiebiorstw-w-zakresie-finansowania-kapitalu-obrotowego

legalizacja

CIESIOŁKA

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)