• top3
  • top2
  • top1
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie online PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT 2020 Kolejne zmiany w VAT od kwietnia, lipca, bieżące problemy podatników

termin niebawem

CEL SZKOLENIA:

Podatek VAT jest najtrudniejszą sferą rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej. Rok 2019 był jednym z trudniejszych dla polskiego przedsiębiorcy. Zmiany, które zostały wprowadzone były bardzo uciążliwe prawnie i finansowo dla każdego podatnika VAT
Rok 2020 to kolejna walka z wyłudzeniami VAT na skale europejska. Wyłudzenia podatku VAT na skalę całej Unii Europejskiej mobilizują nie tylko krajowe organy ścigania ale również szeregi Komisji Europejskiej do kolejnych zmian, w których podatnik znajdzie kolejne obostrzenia przepisów i nowe obowiązki ewidencyjne, dowodowe celem wykazania rzetelności i realności przeprowadzanych operacji gospodarczych. W interesie każdego podatnika VAT jest niezwłoczne zapoznanie się z tymi zmianami i metodami rozwiązań problematycznych kwestii, które wyniknęły po nowelizacji VAT oraz tymi, które zaczną obowiązywać od roku 2020. Kwiecień to prawdziwa rewolucja w stawkach VAT i dokumentowaniu oraz raportowaniu transakcji. Błędy będą nas sporo kosztować.

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zaszły w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku 2019 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2020 r.

PROGRAM:

1. ZMIANA TERMINÓW VAT – 1.07.2020 (wybrane zagadnienia VAT)
• projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
• projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych

2. Jak ustalić, czy jesteśmy zobowiązani od 1 LIPCA (kwietnia 2020 r.) prowadzić ewidencję na nowych zasadach i wysyłać nowy JPK
• Warunek 1. Średnioroczne zatrudnienie
• Warunek 2. Kryterium finansowe

3. Zmiany stawek VAT od 1 kwietnia w sprzedaży i zakupie – NOWA MATRYCA VAT

• Branża spożywcza i handlowa – na co zostanie obniżona stawka VAT od 1 kwietnia (analiza produktów)
• Towary i usługi na które zostanie podwyższony VAT od 1 kwietnia (analiza przypadków)
• Branża rolnicza – co zmieni się w stawkach VAT od 1 kwietnia
• Branża medyczna i farmaceutyczna – co zmieni się w stawkach VAT od 1 kwietnia i sposób ich klasyfikacji
• Branża gastronomiczna – jak zmiany stawek wpłyną na towary i usługi (analiza przypadków)
• Przygotowanie do zmian – analiza problemów

4. Nowe zasady prowadzenia ewidencji VAT – lipiec 2020 (kwiecień)

• Jak zmienią się zasady prowadzenia ewidencji VAT i składania deklaracji w 2020 r.
• Kto i kiedy będzie składać JPK_VAT
• Jakie deklaracje zastąpi nowy JPK
• Co będzie zawierać nowy JPK_VAT
• Jak przygotować i wysłać nowy JPK_VAT
• Jak będą wysyłać nowe deklaracje podatnicy rozliczający się kwartalnie
• Jak będzie prowadzona ewidencja VAT po zmianach
• Oznaczenie transakcji i powiązań w ewidencji VAT
• Ewidencjonowanie faktur wystawionych do paragonów
• Przesyłanie korekty ewidencji
• Nowe elementy ewidencji VAT
• Stosowanie przepisów w okresie przejściowym
• Procedury przygotowania do zmian

5. Wiążąca informacja stawkowa jako nowy instrument ochrony podatnika w VAT – OD KIEDY STOSUJEMY WIS? – STAN PRAWNY NA OBECNĄ CHWILĘ
• Co to jest WIS i jak sporządzić wniosek
• Jakie elementy powinien zawierać wniosek o wydanie WIS
• Przygotowanie załączników do wniosku i próbki towaru
• Opłaty za wniosek oraz zasady wnoszenia opłat dodatkowych za badania lub analizy
• Decyzja WIS – niezbędne informacje i różnice pomiędzy interpretacja a decyzją
• Czas obowiązywania, zmiana uchylenie decyzji WIS
• Ochrona podatnika – na czym polega?

6. Konsekwencje błędnego przygotowania pliku JPK VAT.
• Wprowadzenie ustawowego terminu na skorygowanie pliku JPK VAT.
• Autokorekta JPK VAT.
• Korekta JPK VAT na skutek wezwania z urzędu skarbowego.
• Zasady nakładania kary pieniężnej w wysokości 500 zł.
• Odpowiedzialność karnoskarbowa za nierzetelny plik JPK VAT.

7. Zakaz wystawiania faktur do paragonów od 1 stycznia 2020 r.- procedura postępowania z puntu widzenia sprzedawcy i kupującego :
• Kiedy nie można wystawić faktury do paragonu
• Faktury uproszczone a paragon – problematyka sieci handlowych
• Sankcje za wystawienia faktury do paragony
• Wyjątki od zakazu wystawiania faktur do paragonu
• Zwrot paragonu jako przesłanka wystawienia faktury
• Nota korygująca do danych nabywcy a nowe zasady wystawiania faktur do paragonów
• Faktury do paragonów wystawionych przez wejściem nowych przepisów – regulacje przejściowe

8. Podzielona płatność (split payment) – wybrane problemy praktyczne oraz wyjaśnienia MF odnośnie rozliczeń od 1 stycznia 2020
• NIE MUSISZ STOSOWAC OBLIGATORYJNIE - System split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
• Lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment a transakcje kompleksowe – analiza przypadków
• Wartość transakcji, kwota na fakturze a mechanizm podzielonej płatności,
• Nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności – CO MUSISZ A CO MOŻESZ
• Nowe sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności dla kupującego i sprzedawcy lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
• Wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury
• Split payment a transakcje w walucie obcej – METODA POSTĘPOWANIA
• Prowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków niż VAT.

9. Problemy podatnika VAT po zmianach przepisów w 2020 r. w tym m.in.:

• Kursy walut w korektach transakcji krajowych i zagranicznych
• Czy można dzielić zamówienie, aby nie zastosować split payment
• Czy każda płatność powinna być dokonywana na rachunek z białej listy w przypadku stałej współpracy
• Jak często należy sprawdzać rachunek kontrahenta na białej liście
• Czy nabywca zostanie obciążony sankcją za odliczenie VAT z faktury za taksówkę
• Czy nazwa towaru lub usługi na paragonie i fakturze musi być identyczna
• Jak opłacić fakturę w przypadku pominięcia jej w zbiorczym przelewie dokonywanym z zastosowaniem MPP
• Jak opłacić fakturę z oznaczeniem "mechanizm podzielonej płatności", mimo że transakcja nie podlega MPP
• Jak rozliczyć dostawę towarów na rzecz kontrahenta unijnego przed datą jego rejestracji na potrzeby transakcji wspólnotowych
• Czy wysyłka towaru do nieustalonego nabywcy to nadal eksport
• Czy opłaty za przestój pobierane przez firmy transportowe podlegają VAT
• Czy otrzymywane pomyłkowo faktury wykazujemy w ewidencji oraz JPK_VAT
• Jaka data jest istotna dla objęcia faktur zbiorczym przelewem w ramach MPPWykładowca: Luiza Pieprzyk
Audytor podatkowy, trener, wykładowca. Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE. Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników. Współautor książki „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w wersji elektronicznej.

Koszt szkolenia: 250,00 zł + 23%VAT/ 1 os
rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

Szkolenie odbywać się będzie w czasie rzeczywistym. Aby uczestniczyć w szkoleniu online potrzebny jest jedynie komputer lub inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

Każdy uczestnik po szkoleniu będzie mógł przesłać drogą mailową pytania do wykładowcy, pod warunkiem, że mieszczą się one w zakresie tematyki szkolenia.


4 KROKI do udziału w szkoleniu:

1. Zapisz się na szkolenie online poprzez formularz dostępny poniżej
2. Mailem otrzymasz potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia na szkolenie online
3. Dokonasz płatności za udział w szkoleniu na wskazane w zaproszeniu konto RIPH
4. Godzinę przed szkoleniem otrzymasz mailem wskazówkę jak zalogować się na szkolenie.WYPEŁNIJ I WYSLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!


legalizacja

CIESIOŁKA

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)