• top1
  • top3
  • top2
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie SPRAWOZDANIA ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I KOBIZE od tego roku nieodłączny duet!

5 marca 2020

Zapraszamy na szkolenie na temat zasad wprowadzania danych w bazie KOBiZE. Ze szkolenia dowiedzą się Państwo jak praktycznie wprowadzić dane Państwa firmy do bazy, wygenerować raport KOBIZE oraz wykaz zawierający zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat (który od tego roku należy wykonać za pomocą KOBiZE).

Podczas szkolenia można mieć swój komputer i śledząc ruchy prowadzącego wprowadzić dane własnej firmy.

Program:

Podstawowe informacje o KOBIZE i opłatach środowiskowych


• Cel i zasady działania KOBIZE
• Podstawy prawne
• Podmioty i procesy objęte obowiązkiem raportowania do KOBiZE i sprawozdawczości do Marszałka
• Kontrole i sankcje związane z sprawozdawczością środowiskową i raportami KOBiZE
• Powiązanie KOBIZE z systemem opłat za korzystanie ze środowiska

Podstawowe zasady korzystania ze środowiska

• Pozwolenia i zgłoszenia
• Sprawozdawczość
• Ewidencja
• Wnoszenie opłat
• Specjalnie dla uczestników szkolenia - kalendarz obowiązków w ochronie środowiska

Rejestracja w KOBIZE

• Niezbędna dokumentacja
• Założenie konta krok po kroku
• Zmiana bądź aktualizacja wprowadzonych danych

Sporządzanie raportu do KOBiZE „krok po kroku”

• Niezbędny zastaw informacji do przygotowania – lista kontrolna dla uczestników
• Zakres i struktura raportu
• Identyfikacja procesów, urządzeń i substancji podlegających raportowaniu – lista kontrolna dla uczestników
• Budowanie struktury technologicznej zakładu
• Charakterystyka paliw/odpadów/surowców wykorzystywanych w instalacji
• Dane dotyczące produkcji i przetwarzania
• Ustalanie współrzędnych zakładu i emitorów
• Wprowadzanie danych dla poszczególnych instalacji
• Automatyczny system kontroli i korekta sprawozdań

Sposoby ustalania wielkości emisji i wysokości opłaty dla charakterystycznych procesów technologicznych

• Określanie czasu pracy instalacji i źródeł
• Zasady wyliczania wielkości emisji do powietrza w oparciu o wskaźniki emisji
• Emisje z procesów przeładunku paliw silnikowych, spalania paliw w silnikach spalinowych i kotłach, LZO (np. z lakierni), procesów prowadzonych poza instalacją, klimatyzacji

Generowanie wykazu o zakresie korzystania ze środowiska oraz jak wyliczyć należne opłaty

Zasady obliczania i wnoszenia pozostałych opłat za korzystanie ze środowiska

• pobór wód podziemnych i powierzchniowych
• odprowadzanie wód opadowych i roztopowych
• wprowadzanie ścieków do wód lub ziemi
• składowanie odpadów.

Dyskusja i rozwiązywanie indywidualnych problemów


Prowadzący szkolenie:
Trener i konsultant ochrony środowiska z ponad 10-cio letnim stażem. Absolwent Kształtowania i Ochrony Środowiska na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, na którym uzyskał również tytuł doktora. Wykładowca Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wyższej Szkoły Logistyki w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy. Absolwent rocznej szkoły trenerów Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych. W pracy szkoleniowej wykorzystuje metody warsztatowe nastawione na interakcje uczestników.

Data: 5 marca 2020, godz.9:00 – 15:00

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt szkolenia:
418,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
393,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
369,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
479,70 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy: 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218

WYPEŁNIJ I WYSLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!legalizacja

manhatan

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)