• top3
  • top1
  • top2
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Sporządzamy projekty w ramach poddziałania 4.2 Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój

Nabór 2020: 27 lutego – 27 marca

O pomoc może ubiegać się podmiot, który:
  • wykonuje działalność w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub w zakresie przetwórstwa roślin na produkty, które są wykorzystywane na cele energetyczne (na operacje dotyczące rozwijania działalności gospodarczej);
  • prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo;
  • nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o przyznanie pomocy;
  • jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu w terminie określonym we wniosku;
  • posiada numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności
legalizacja

manhatan

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)