• top2
  • top1
  • top3
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie Podsumowanie wybranych zmian w PODATKACH na 2020

3 marca 2020

Program:

I. Zmiany od 1 stycznia 2020

1) Zmiany w celu likwidacji zatorów płatniczych
a. Mały, średni i duży przedsiębiorca,
b. Terminy płatności
c. Oświadczenia kontrahentów

2) Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych – kto i kiedy musi raportować

3) Obligatoryjna podzielona płatność – rewolucja w płatnościach, jak nowe przepisy interpretuje MF wyjaśnienia z 23 grudnia 2019r.

a. Dla kogo?
b. Jakie towary?
c. Zmiany w zakresie kwartalnych rozliczeń
d. Jak się przygotować?
e. Przepisy przejściowe
f. Kontrahenci zagraniczni

4) Biała lista podatników + ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z 12 kwietnia 2019r. – jak nowe przepisy interpretuje MF wyjaśnienia z 20 grudnia 2019r.
a. Nowy wykaz podatników VAT,
b. Jak liczyć wartość jednorazowej transakcji
c. Nowa sankcja VAT,
d. Zachęta do podzielonej płatności
e. „bolesne” nowe ograniczenie w rozpoznawaniu wydatku jako kosztu uzyskania przychodu
f. Płatności kartą, kompensata a płatność przelewem.

II. Najważniejsze zmiany w CIT/PIT w 2019 r. podsumowanie i praktyka

1) Zmiany w zakresie rozliczenia KUP dla samochodów osobowych w firmie
a) wprowadzenie jednolitego kwotowego limitu odliczenia dla rat leasingowych oraz odpisów amortyzacyjnych (150 tys. złotych)
b) limit procentowy zaliczenia do KUP dla kosztów nabycia i używania samochodu osobowego (własnego lub wynajętego) używanego do celów mieszanych (prywatnych i służbowych)
c) rezygnacja z obowiązku prowadzenia kilometrówki dla samochodów wynajętych
d) zmiana sposobu rozliczenia kosztów dla samochodów prywatnych podatnika używanych w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej

2) Zmiany w zakresie rozliczenia podatku u źródła
a) rewolucyjna zmiana podstawowej metody poboru podatku u źródła dla należności wypłacanych jednemu podatnikowi (rezydentowi lub nierezydentowi) powyżej rocznego limitu 2 mln zł - bezwzględny obowiązek poboru podatku u źródła i możliwość wystąpienia z wnioskiem o zwrot
b) czasowe zawieszenie nowych przepisów zmieniających metodę poboru na okres do 30.06.2020
c) wprowadzenie pojęcia należytej staranności przy weryfikacji możliwości korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła, kryteria oceny zachowania należytej staranności
d) dopuszczenie możliwości posługiwania się kopiami certyfikatów rezydencji dla określonych rodzajów należności podlegających opodatkowaniu u źródła
e) nowe brzmienie tzw. małej klauzuli obejścia prawa przy wypłacie należności objętych podatkiem u źródła (uniemożliwienie stosowania zwolnień w przypadku operacji o charakterze sztucznym)

3) Zmiany dotyczące cen transferowych

a) zmiana definicji podmiotów powiązanych
b) modyfikacja wartości progów, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji
c) zmiany dotyczące usług o niskiej wartości dodanej oraz pożyczek
d) zakres dokumentacji cen transferowych

III. Raportowanie schematów podatkowych – czy jest się czego bać?
a) Regulacje krajowe a międzynarodowe
b) Typy schematów podatkowych
c) Kiedy raportować?
d) Kiedy nie trzeba raportować
e) Kto musi raportować – wielość podmiotów w jednej transakcji,
f) Objaśnienia Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2019 – wewnętrzne sprzeczności oraz cenność kryteriów wskazanych przez MF
g) Konsekwencje braku raportowania
h) Wewnętrzne procedury


Wykładowca: 

Licencjonowany doradca podatkowy oraz radca prawny. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (specjalność: finanse i rachunkowość przedsiębiorstw) oraz Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza (kierunek: prawo). Pracę zawodową rozpoczął w międzynarodowej spółce doradztwa podatkowego. Specjalizuje się w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych. Prowadzący liczne szkolenia w zakresie podatku VAT oraz podatków dochodowych m. in. dla Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Autor i współautor wielu publikacji, w tym „Wybrane aspekty opodatkowania VAT. Nowości i zmiany 2014/2015. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe” oraz „Podatek VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych”. Obecnie uczestnik studiów doktoranckich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Data: 3 marca 2020, godz.9:00 - 15:00

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt szkolenia:
418,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
393,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
369,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
492,00   zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie
rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218


WYPEŁNIJ I WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!


legalizacja

manhatan

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)