• top2
  • top1
  • top3
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG W 2020 roku. Aktualne problemy oraz planowane zmiany

27 lutego 2020

CEL SZKOLENIA:

Podatek VAT jest najtrudniejszą sferą rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej. Rok 2019 był jednym z trudniejszych dla polskiego przedsiębiorcy. Zmiany, które zostały wprowadzone były bardzo uciążliwe prawnie i finansowo dla każdego podatnika VAT
Rok 2020 to kolejna walka z wyłudzeniami VAT na skale europejska. Wyłudzenia podatku VAT na skalę całej Unii Europejskiej mobilizują nie tylko krajowe organy ścigania ale również szeregi Komisji Europejskiej do kolejnych zmian, w których podatnik znajdzie kolejne obostrzenia przepisów i nowe obowiązki ewidencyjno dowodowe celem wykazania rzetelności i realności przeprowadzanych operacji gospodarczych. W interesie każdego podatnika VAT jest niezwłoczne zapoznanie się z tymi zmianami i metodami rozwiązań problematycznych kwestii, które wyniknęły po nowelizacji VAT oraz tymi, które zaczną obowiązywać od roku 2020.


PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie, księgowych, dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć zmiany jakie zaszły w polskim prawie podatkowym na gruncie podatku VAT w roku 2019 r. oraz nowych kontrowersyjnych zmian na 2020 r.


PROGRAM:

1. Zmiany w handlu wewnątrzwspólnotowym – opóźnienie we wdrażaniu dyrektywy 2018/1910, czyli tzw. quick fixes


Nowe zasady dokumentowania WDT obowiązujące w UE od 1 stycznia 2020:
a) podmiot organizujący transport i jego znaczenie dla zasad dokumentowania WDT,
b) oświadczenie nabywcy odnośnie przetransportowania towarów do innego kraju UE i jego znaczenie prawne,
c) typu dokumentów, na podstawie których podatnik może przyjąć domniemanie, że WDT miała miejsce,
d) termin na zgromadzenie dokumentów potwierdzających WDT i konsekwencje jego niedochowania,
e) nowe regulacje dotyczące składania informacji podsumowujących VAT-UE i ich znaczenie dla prawa do zastosowania stawki 0%.

Nowe regulacje dotyczące transakcji łańcuchowych obowiązujące w UE od 1 stycznia 2020:
a) zakres przedmiotowy zastosowania nowych regulacji:
b) rola organizatora transportu oraz pośrednika w transakcji łańcuchowej od 1 stycznia 2020 r. – co się zmienia?
c) reguły INCOTERMS i warunki dostawy a zasady ustalania tzw. dostawy ruchomej w ramach transakcji łańcuchowych.

Nowe procedura rozliczania VAT w przypadku tzw. magazynów call-off stock obowiązująca od 1 stycznia 2020:
a) dotychczasowe regulacje dot. magazynów konsygnacyjnych,
b) warunki formalne stosowania procedury magazynu call-off stock (zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego, rejestracja kontrahentów na potrzeby VAT-UE),
d) nowe zasady prowadzenia ewidencji towarów przechowywanych w magazynie,
e) zasady postępowania gdy towar znajdujący się w magazynie ulegnie kradzieży, zaginięciu lub uszkodzeniu,
f) obowiązek podatkowy w przypadku stosowania procedury magazynu call-off stock,
g) zmiana podmiotu pobierającego towary z magazynu konsygnacyjnego i jej skutki dla VAT.

2. Likwidacja deklaracji VAT i zmiana struktury JPK od 1 kwietnia i 1 lipca 2020:
a) co należy rozumieć przez „likwidację” deklaracji VAT?
b) zmiana struktury JPK – nowe dane raportowane w ramach JPK,
c) wprowadzenie nowej sankcji za przesyłanie ewidencji VAT zawierającej błędy i nieprawidłowości,
d) obowiązek korekty ewidencji VAT w terminie 14 dni w przypadku samodzielnej identyfikacji, że przesłane dane były nieprawidłowe lub uległy zmianie.

3. Nowa matryca stawek VAT:
a) modyfikacja zasad stosowania PKWiU, przejście z PKWiU 2008 na PKWiU 2015,
b) wprowadzenie nomenklatury scalonej CN jako podstawy identyfikacji towarów na gruncie VAT,
c) Wiążąca Informacja Stawkowa – nowy instrument ochrony prawnej

4. Zmiany dot. wykazu podatników VAT od 1 stycznia 2020 (biała lista podatników VAT wybrane zagadnienia) – wyjaśnienia MF:
a) zakres danych przechowywanych w rejestrze podatników,
b) zakres transakcji, w przypadku których kontrahenci powinni być weryfikowani w rejestrze podatników,
c) konsekwencje na gruncie VAT dokonania zapłaty należności wynikającej z faktury bez pośrednictwa rachunku płatniczego ujętego w wykazie.

5. Podzielona płatność (split payment) – problemy praktyczne oraz wyjaśnienia MF:
a) system split payment jako system obowiązkowy dla wybranych transakcji,
b) lista transakcji objętych obowiązkowym systemem split payment,
c) wartość transakcji, kwota na fakturze a mechanizm podzielonej płatności,
d) likwidacja odwrotnego obciążenia w obrocie krajowym – zasady rozliczania transakcji w okresie przejściowym,
e) nowe zasady wystawiania i oznaczania faktur w związku z wprowadzeniem mechanizmu podzielonej płatności,
f) nowe sankcje w VAT grożące za niezastosowanie mechanizmu podzielonej płatności lub za nieprawidłowe wystawienia faktury dla transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem split payment,
g) wprowadzenie możliwości opłacania jednym przelewem w systemie split payment więcej niż jednej faktury,
h) split payment a transakcje w walucie obcej,
i) wprowadzenie możliwości opłacania z konta VAT innych podatków niż VAT.

6. Fakturowanie oraz korekty VAT w 2020 – wybrane zagadnienia:
a) faktury, faktury korygujące, noty korygujące,
b) zasady korygowania podstawy opodatkowania i podatku należnego – korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus, zasady potwierdzania odbioru faktury korygującej,
c) zasady korygowania podatku naliczonego – korekty bieżące a korekty wsteczne, korekty in plus a korekty in minus,
d) korekta „do zera” a anulowanie faktury,
e) zasady wystawiania i rozliczania faktur zaliczkowych oraz faktur końcowych / rozliczeniowych,
f) faktury elektroniczne – zasady wystawiania, przesyłania oraz przechowywania.

7. Prawo do odliczenia VAT w 2020 – wybrane zagadnienia:
a) prawo do odliczenia VAT od zakupu alkoholu, usług cateringowych i innych wydatków gastronomicznych,
b) prawo do odliczenia VAT od zakupu usług noclegowych i pakietów konferencyjnych,
c) odliczanie VAT od wydatków związanych z pojazdami,
d) odliczanie VAT od wydatków związanych ze świadczeniami nieodpłatnymi (dla klientów, kontrahentów, pracowników, współpracowników),
e) odliczanie VAT od wydatków w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu,
f) terminy odliczania VAT, odliczanie VAT w dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.

8. Zasady powstawania obowiązku podatkowego w świetle aktualnej praktyki organów podatkowych oraz orzeczeń sądowych w 2019:
a) prawidłowe określenie momentu wykonania usługi – znaczenie protokołów,
b) określenie momentu dostawy towarów,
c) zasady rozliczania zaliczek, przedpłat, zadatków oraz kaucji,
d) usługi oraz dostawy ciągłe a moment powstania obowiązku podatkowego – przykłady usług i dostaw o charakterze ciągłym.

Wykładowca:
Audytor podatkowy, trener, wykładowca.
Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE.
Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.
Współautor książki „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

Data: 27 lutego 2020, godz.9:00 – 15:00

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.

Koszt szkolenia:
418,20 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
393,60 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
369,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
492,00 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218


WYPEŁNIJ I WYSLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!legalizacja

manhatan

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)