• top3
  • top2
  • top1
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie Kontrola przestrzegania przepisów RODO czyli jak przygotować się i przejść kontrolę Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

25 lutego 2020

Niniejsze szkolenie ma na celu przekazanie praktycznych wskazówek pozwalających przygotować organizację zarówno sektora prywatnego jak i publicznego na wypadek ewentualnej kontroli przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.

Program:

MODUŁ I - WPROWADZENIE DO TEMATYKI KONTROLI PUODO
1. Pojęcie kontroli i audytu na gruncie RODO.
2. Statystki przeprowadzonych kontroli
3. Ograniczenia kontrolne wynikające z Ustawy – Prawo przedsiębiorców
4. Rodzaje kontroli
a) Kontrole planowe
b) Kontrole nieplanowe
c) Kontrole w ramach monitorowania
5. Podmioty przeprowadzające kontrolę
6. Wszczęcie kontroli
7. Warunki formalne kontroli

MODUŁ II – OBSZARY PODLEGAJĄCE KONTROLI PUODO
1. Dokumentacja ODO
2. Dokumentacja osobowa
3. Monitoring
4. Upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
5. Umowy powierzenia przetwarzania danych
6. Rejestr naruszeń
7. Niszczenie dokumentacji oraz nośników danych
8. Zabezpieczenia danych osobowych

MODUŁ III – PRZEBIEG KONTROLI
1. Prawa kontrolującego
a) Prawo wstępu
b) Prawo wglądu do dokumentów i żądania ich kopii oraz potwierdzenia za zgodność z oryginałem
c) Prawo do oględzin
d) Prawo do żądania wyjaśnień pisemnych lub ustnych oraz przesłuchania świadków
e) Rawo zlecenia opinii i ekspertyzy
f) Prawo utrwalenia kontroli
2. Obowiązki kontrolującego
a) Działanie w granicach prawa
b) Okazanie imiennego upoważnienia i legitymacji
c) Przestrzeganie zakresu kontroli
d) Zachowanie tajemnicy dostępu do informacji
e) Sporządzenie protokołu
3. Prawa kontrolowanego
a) Prawo do udziału w czynnościach kontrolnych
b) Prawo do okazania upoważnienia i legitymacji
c) Prawo do żądania wyłączenia z kontroli
d) Prawo do wskazania osoby upoważnionej do reprezentowania kontrolowanego w trakcie kontroli
e) Prawo do zastrzeżenia informacji (tajemnica przedsiębiorstwa)
f) Prawo zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu
4. Obowiązki kontrolowanego

MODUŁ IV – ZAKOŃCZENIE KONTROLI
1. Protokół pokontrolny
2. Zastrzeżenia pokontrolne
3. Kontrola uzupełniająca


Prowadzący szkolenie:
Prawnik, Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Podyplomowego Studium Prawa Gospodarczego i Handlowego. Specjalista w zakresie prawa gospodarczego i handlowego, prawa pracy oraz ochrony danych osobowych i prawa zamówień publicznych. Aktywna zawodowo od 2004 roku. Zdobywała doświadczenia w korporacjach z polskim i obcym kapitałem. Doświadczenie zawodowe zdobyte jako Menadżer ds. Prawnych a obecnie Dyrektora Działu Prawnego przekazuje podczas szkoleń oraz wykładów dedykowanych zarówno kadrze zarządzającej, kierowniczej jaki i pracownikom średniego szczebla oraz uczniom i studentom. Jej szkolenia charakteryzują się wysokim stopniem wiedzy eksperckiej, licznymi ćwiczeniami oraz przyjazną atmosferą sprzyjającą przyswajaniu wiedzy. Swoimi szkoleniami i wykładami udowadnia, iż nawet zawiłe i z pozoru trudne zagadnienia prawne mogą być przekazane w sposób zrozumiały i prosty. Ogromnym atutem szkoleń jest również możliwość uzyskania wzorców dokumentów z zakresu omawianej tematyki.


Data: 25 lutego 2020, od godz. 9.00 do 15.00

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH Leszno, ul. 55 Pułku Piechoty 34

Uczestnicy otrzymają materiał szkoleniowy w formie drukowanej i elektronicznej oraz zaświadczenie o udziale w szkoleniu.


Koszt szkolenia:
369,00 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 20,00 i 40,00 zł
344,40 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 60,00 i 80,00 zł
319,80 zł brutto od osoby dla firm członkowskich płacących miesięcznie składkę w wysokości 120,00 i 160,00 zł
430,50 zł brutto od osoby dla firm niezrzeszonych w Izbie

rachunek bankowy nr 25 1090 2125 0000 0005 5401 0218


WYPEŁNIJ I WYŚLIJ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY!

legalizacja

manhatan

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)