• top3
  • top1
  • top2
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Podczas II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego w Poznaniu uroczyście zostało podpisane Porozumienie o powołaniu w Lesznie nowego Oddziału Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski.

W akcie podpisania Porozumienia uczestniczyli Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej Wojciech Kruk, Prezes Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Wielkopolski Wojciech Celichowski, Prezes Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie Tomasz Łasowski oraz Członek Prezydium Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Lesznie Tomasz Kirstajn. Całemu wydarzeniu patronował gospodarz Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak.

Podpisane Porozumienie o partnerstwie i współpracy w zakresie arbitrażu to duża szansa dla wszystkich przedsiębiorców, jak również samorządów z Leszna oraz całej południowej Wielkopolski do szybkiego, polubownego, tańszego i skutecznego rozwiązywania sporów. Jest to również doskonałe narzędzie do propagowania i rozwoju alternatywnych do powszechnego systemu wymiaru sprawiedliwości możliwości rozstrzygania sporów między przedsiębiorcami oraz jednostkami samorządu terytorialnego.

Sąd Arbitrażowy Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski został powołany w 2007 roku i jest on największym Sądem Arbitrażowym na terenie Wielkopolski. Powołany został przez izby i organizacje gospodarcze, które skupiają w swoich szeregach wielu przedsiębiorców z Wielkopolski. Sąd Arbitrażowy to przede wszystkim:
  • szybkość postępowania,
  • dążenie do zawarcia ugody, 
  • poufność postępowania (bez rozgłosu niszczącego prestiż firmy),
  • odformalizowanie i elastyczność procedury,
  • możliwość wyboru arbitrów przez strony (w tym wybitnych specjalistów z poszczególnych dziedzin prawa), 
  • niższe wpisy od pozwów, aniżeli w postępowaniu przed sądami powszechnymi – oszczędność,
  • jednoinstancyjność postępowania.

Zdjęcie: Podczas II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego w Poznaniu uroczyście zostało podpisane Porozumienie o powołaniu w Lesznie nowego Oddziału Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski. Zdjęcie: Podczas II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego w Poznaniu uroczyście zostało podpisane Porozumienie o powołaniu w Lesznie nowego Oddziału Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski. Zdjęcie: Podczas II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego w Poznaniu uroczyście zostało podpisane Porozumienie o powołaniu w Lesznie nowego Oddziału Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski. Zdjęcie: Podczas II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego w Poznaniu uroczyście zostało podpisane Porozumienie o powołaniu w Lesznie nowego Oddziału Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski. Zdjęcie: Podczas II Wielkopolskiego Kongresu Gospodarczego w Poznaniu uroczyście zostało podpisane Porozumienie o powołaniu w Lesznie nowego Oddziału Sądu Arbitrażowego Izb i Organizacji Gospodarczych Wielkopolski.

LEGALIZACJA

AWILUX

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)