• top2
  • top3
  • top1

ukraina


Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
WIelkopolski Sąd Arbitrażowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Mediacja umożliwia ugodowe zakończenie sporu między przedsiębiorcami, pracodawcami a pracownikami w prawie każdym sporze, w tym o zapłatę, odszkodowanie, wykonanie umowy.

Mediację można również przewidzieć z góry, na etapie zawierania umowy. Wystarczy do umowy wpisać klauzulę.

Głównymi korzyściami mediacji są:
  •  szybkie rozwiązanie sporu (zdecydowanie szybciej niż w sądzie powszechnym),
  • obniżenie kosztów sporu w odniesieniu do kosztów postępowania sądowego,
  • szansa na utrzymanie pozytywnego wizerunku firmy oraz wzajemnych relacji gospodarczych,
  • kompleksowe uregulowanie wszystkich roszczeń w jednej mediacji,
  • zachowanie negocjacji w pełnej poufności,
  • rozwiązanie sporu przy zachowaniu wzajemnego szacunku.

Mediacja prowadzona jest przez bezstronnego mediatora posiadającego stosowne kompetencje.

Zachęcamy do korzystania z mediacji dobrowolnej dostępnej w Ośrodku jak też do kierowania toczących się już spraw sądowych do mediatorów wpisanych na listę Ośrodka.

Mediację można również przewidzieć z góry, na etapie zawierania umowy. Wystarczy do umowy wpisać poniższą klauzulę:

W przypadku sporu wynikłego na tle niniejszej umowy, Strony zobowiązują się do skierowania sprawy do rozwiązania w drodze mediacji zgodnie z Regulaminem rozwiązywania sporów w drodze mediacji Ośrodka Mediacji przy Regionalnej Izbie Przemysłowo-Handlowej w Lesznie. Strony jednocześnie wyrażają zgodę na określony w tym Regulaminie sposób wyboru mediatora, okres trwania mediacji oraz opłaty. Strony zgodnie podają, że treść Regulaminu jest im znana.

OFERTY PRACY

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)