• top1
  • top3
  • top2
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie FAKTUROWANIE I KORYGOWANIE TRANSAKCJI ZAGRANICZNYCH W VAT 2019 - nie tylko dla księgowych

zapytaj o kolejny termin tel. 655295656

Cel szkolenia:
Od 1 stycznia 2018 r. każda wystawiona faktura VAT jest monitorowana i kontrolowana przez Ministerstwo Finansów w systemie JPK . Po wejściu do UE, każda faktura dotycząca obrotu zagranicznego jest również monitorowana przez Komisje Europejską w systemie unijnym VIES. To wystarczający argument aby wreszcie uporządkować procedury fakturowania w każdej firmie i jednostce, która wystawia faktury VAT.
Faktura VAT jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, który jest dowodem zakupu i sprzedaży. Jednocześnie, jest to pierwszy dokument po który sięga kontrola. Wszystkie nowelizacje przepisów ostatnich czasów skupiają się przede wszystkim na problematyce fikcyjności faktur, zagadnieniach dotyczących anulowania, refakturowania i odwiecznym problemie pustych faktur, z którymi polskie ustawodawstwo i orzecznictwo nie radzi sobie w sposób jednolity.
Należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami kks i kk za wadliwe i nierzetelne oraz puste i fikcyjne faktury można dostać surową karę, łącznie z karą pozbawienia wolności.
Celem jest uporządkowanie tych zagadnień, alby każdy podatnik VAT nie miał wątpliwości co do poprawności rozliczeń jak i czuł się bezpieczny wobec kar i sankcjiProfil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
- osób odpowiedzialnych za wystawianie faktur,
- specjalistów ds. handlu zagranicznego
- początkujących i zaawansowanych księgowych,
- pracowników działów sprzedaży i zakupu
- osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie,
- dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć jak ważnym aspektem dowodowym jest faktura VAT ze względu na comiesięczne kontrole dokumentacji w systemie VIES

Program:

1. Obowiązek wystawiania faktur zagranicznych w roku 2019– kiedy i na jakich zasadach?
Zmiany w fakturowaniu VAT od 2019 – stan prawny bieżący na dzień szkolenia
• Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury
• Kiedy nota kiedy faktura
• Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury
• Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur
• Kiedy faktura kiedy paragon
• Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem

2. Rodzaje faktur w handlu zagranicznym – kiedy i jakiego dokumentu użyć właściwie?
a) Faktury dokumentujące sprzedaż w transakcjach zagranicznych
• faktura dokumentująca WDT
• faktura dokumentująca dostawę poza terytorium kraju
• faktura eksportowa
b) Faktury dokumentujące zakup w transakcjach zagranicznych
• faktura dokumentująca WNT
• faktura dokumentująca import usług
• faktura dokumentująca dostawę, dla której podatnikiem jest nabywca

3. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT wystawiona dla udokumentowania sprzedaży zagranicznej aby nie narażała na sankcje i kary
• Obowiązkowe dane faktury
• Data wystawienia faktury
• Numeracja faktur
• Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze
• Nazwa podatnika i nabywcy – pełna czy skrócona?
• Adres podatnika
• Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy
• Data transakcji
• Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
• Wyrazy „odwrotne obciążenie na fakturze”
• Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze
• Adnotacje na fakturze
• Kurs waluty obcej przy
• Kurs waluty na fakturze korygującej

4. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi – zasady ogólne
• Ogólne terminy wystawiania faktur
• Warunki dostawy INCOTERMS w WDT oraz eksporcie towarów
• Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?
• Zasadniczy termin wystawienia faktury
• Szczególne terminy wystawiania faktur

5. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi – obrót
zagraniczny zasady szczególne

a) Rodzaje sprzedaży zagranicznej a wystawianie faktur VAT
• Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
• Świadczenie poza terytorium kraju
• Eksport towarów
• Sprzedaż i zakup usług zagranicznych
b) Rodzaje zakupów zagranicznych i dokumentowanie transakcji po stronie polskiej
• Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów
• Import usług a nabycie z montażem
• Zaliczki w obrocie zagranicznym – czy i kiedy rozliczamy?
c) Stawka 0% VAT w sprzedaży zagranicznej
• Warunki zastosowania stawki 0% VAT w WDT i eksporcie towarów
• Dokumentacja potwierdzająca możliwość zastosowania stawki preferencyjnej
• Obowiązki dokumentacyjne wobec organów podatkowych
• Rozliczenie transakcji w sytuacji braku dokumentacji wynikającej z art. 41 i 42 ustawy VAT

6. Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług – zasady fakturowania

a) Jak dokumentować otrzymane zaliczki z podziałem na poszczególne rodzaje sprzedaży
• Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki
• Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa
• Kiedy wystawiamy fakturę końcową
• Kiedy rozliczamy fakturę końcową
• Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej
• Czy można wystawiać zerową fakturę końcową
• Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki
• Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą
• Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT
b) Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe w WNT, imporcie
• Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki
• Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego
• Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony

7. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT - w jakim terminie korygować podstawę opodatkowania zagranicznych transakcji?
a) Korekta wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz świadczenia usług zagranicznych
• W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono
pomyłkę w cenie
• Jak korygować WDT, która nie spełnia warunków do opodatkowania stawką 0%
b) Korekta eksportu towarów
• W jakim terminie rozliczyć korektę, gdy udzielono rabatu, zwrócono towar lub stwierdzono pomyłkę w cenie
• Jak korygować eksportową dostawę towarów, która nie spełnia warunków do opodatkowania
stawką 0%
• Termin korekty dostawy eksportowej w związku z brakiem dokumentów potwierdzających prawo do stawki 0%
c) Korekty zmniejszające podstawę opodatkowania w WNT
• Rabaty i obniżki cen
• Skonto
• Zwrot towarów, reklamacje ilościowe wartościowe

8. Problemy fakturowania i konsekwencje dla osób wystawiających i posługujących się nimi
• Kwartalne kontrole faktur w systemie unijnym VIES !
• Weryfikacja kontrahenta w unijnym systemie VIES – obowiązek przy sprzedaży WDT i usługach
• Dokumentacja handlowe i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność faktury
• Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury
• Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym
• Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy
• Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży – UWAGA niebezpieczeństwo stosowania!
• Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych
• Wystawianie refaktur – terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce
• Refakturowanie i anulowanie transakcji zagranicznych
• Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania

9. Kontrola dokumentacji zagranicznych w systemie VIES – obowiązki podatnika
• Różnice pomiędzy deklaracją VAT-7 a VAT-UE
• Różnice pomiędzy danymi wykazanymi przez polskiego i unijnego kontrahenta
• Dostawy towarów do nieaktywnych kontrahentów w VIES a stawka 0% VAT
• Zamówienia i umowy – jak spełnić przesłanki należytej staranności?
• Analiza pytań kontroli unijnej jako element samokontroli rozliczania WDT WNT i usług

10. Kłopotliwe transakcje w obrocie zagranicznym i ich fakturowanie w VAT – ćwiczenia
• Sprzedaż i zakup towarów z montażem – sposób rozliczania transakcji.
• Zakup towaru do kontrahenta z UE, który nie jest podatnikiem VAT-UE.
• Dostawa nowego środka transportu do osoby fizycznej na terenie UE, niebędącej podatnikiem.
• Zakup towaru od kontrahenta z kraju trzeciego i dopuszczenie do obrotu w innym kraju UE niż
Polska.
• Sprzedaż towaru do kontrahenta z kraju trzeciego, który jest dostarczany na terytorium UE.
• Zakup towaru od kontrahenta z kraju trzeciego, który dostarczany jest do Polski z magazynów
położonych na terenie UE.
• Sprzedaż towaru do kontrahenta z kraju trzeciego, którego dostawa następuje z innego kraju UE.
• Jaką rolę w obrocie zagranicznym pełnią wolne obszary celne i składy celne?
• Co daje polskiemu podatnikowi odprawa celna w innym kraju UE?

11. Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego sie nierzetelnymi dokumentami w VAT
Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ – największe zagrożenie 2019
• Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2019 r. – kto i jak odpowiada?Wykładowca:

Audytor podatkowy, trener, wykładowca.
Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE.
Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.
WSPÓŁAUTOR KSIĄŻKI: „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34manhattan

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)