• top3
  • top2
  • top1
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Szkolenie FAKTUROWANIE I KORYGOWANIE TRANSAKCJI KRAJOWYCH W VAT 2019 - nie tylko dla księgowych

zapytaj o kolejny termin tel. 655295656

Cel szkolenia:

Od 1 stycznia 2018 r. każda wystawiona faktura VAT jest monitorowana i kontrolowana przez Ministerstwo Finansów w systemie JPK . Po wejściu do UE, każda faktura dotycząca obrotu zagranicznego jest również monitorowana przez Komisje Europejską w systemie unijnym VIES. To wystarczający argument aby wreszcie uporządkować procedury fakturowania w każdej firmie i jednostce, która wystawia faktury VAT.
Faktura VAT jest podstawowym i najważniejszym dokumentem, który jest dowodem zakupu i sprzedaży. Jednocześnie, jest to pierwszy dokument po który sięga kontrola. Wszystkie nowelizacje przepisów ostatnich czasów skupiają się przede wszystkim na problematyce fikcyjności faktur, zagadnieniach dotyczących anulowania, refakturowania i odwiecznym problemie pustych faktur, z którymi polskie ustawodawstwo i orzecznictwo nie radzi sobie w sposób jednolity.
Należy pamiętać, iż zgodnie z przepisami kks i kk za wadliwe i nierzetelne oraz puste i fikcyjne faktury można dostać surową karę, łącznie z karą pozbawienia wolności.
Celem jest uporządkowanie tych zagadnień, alby każdy podatnik VAT nie miał wątpliwości co do poprawności rozliczeń jak i czuł się bezpieczny wobec kar i sankcji.


Profil uczestnika:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do:
- osób odpowiedzialnych za wystawianie faktur,
- początkujących i zaawansowanych księgowych,
- pracowników działów sprzedaży i zakupu
- osób odpowiedzialnych za rozliczanie podatków w przedsiębiorstwie,
- dyrektorów finansowych i każdego, kto musi i chce zrozumieć jak ważnym aspektem dowodowym jest faktura VAT ze względu na comiesięczne kontrole dokumentacji w systemie JPK

Program:

1. Obowiązek wystawiania faktur w 2019 roku – kiedy i na jakich zasadach?
Zmiany w fakturowaniu VAT od 2019 – stan bieżący na dzień szkolenia
• Jakie zdarzenia gospodarcze powodują obowiązek wystawienia faktury
• Kiedy nota kiedy faktura
• Podmioty zobowiązane do wystawiania faktury
• Kiedy podatnik obowiązany jest do wystawiania faktur
• Kiedy faktura kiedy paragon
• Faktura wystawiona na rzecz osoby fizycznej niebędącej podatnikiem

2. Rodzaje faktur w obrocie gospodarczym – kiedy i jakiego dokumentu użyć właściwie?
a) Faktury dokumentujące sprzedaż w transakcjach krajowych
• dokument oznaczony FAKTURA VAT
faktury RR – uwaga zmiany od 2019
• faktury VAT marża – rożne branże
• faktury VAT-MP - metoda kasowa
• faktury i dokumenty wewnętrzne
• faktury korygujące
• noty korygujące
• duplikaty faktur

3. Jakie dane i terminy musi zawierać faktura VAT aby nie narażała na sankcje i kary z kks
• Obowiązkowe dane faktury
• Data wystawienia faktury
• Numeracja faktur
• Dane sprzedawcy i nabywcy na fakturze
• Nazwa podatnika i nabywcy – pełna czy skrocona?
• Adres podatnika
• Numer identyfikacyjny sprzedawcy i nabywcy
• Data transakcji
• Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi
• Rabaty (opusty lub obniżki cen) na fakturze
• Faktura przy rożnych stawkach VAT
• Wyrazy „metoda kasowa” na fakturze
• Wyrazy „odwrotne obciążenie na fakturze”
Symbol PKWiU na fakturach – najważniejszy aspekt dowodowy na trudne czasy
• Numer rejestracyjny pojazdu samochodowego na fakturze
• Pieczątka i podpis sprzedawcy na fakturze
• Adnotacje na fakturze
• Faktury uproszczone
• Kurs waluty obcej przy

4. Faktury elektroniczne – zasady oraz zalety i zagrożenia stosowania

• co powinna zawierać e-faktura i kiedy należy ją wystawić?- cechy faktury elektronicznej
• akceptacja nabywcy na otrzymywanie e-faktur
• sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury – UWAGA! omówienie regulaminu i procedur obowiązujących w firmach
• bezpieczny podpis elektroniczny
• umowa w sprawie EDI
• pozostałe sposoby zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści faktury (metody kontroli biznesowej i rozwiązania informatyczne)
• forma faktury korygujące i duplikaty e-faktur
• pojęcie „wystawienia” i „otrzymania” e-faktury

5. Terminy wystawiania faktur a termin dostawy towarów i wykonania usługi
• Ogólne terminy wystawiania faktur
Warunki dostawy INCOTERMS!
• Wykonanie usługi czy data z protokołu zdawczo-odbiorczego?

• Zasadniczy termin wystawienia faktury
• Faktury zbiorcze – zasady wystawiania
• Kiedy najwcześniej można wystawić fakturę
• Szczególne terminy wystawiania faktur
• Usługi budowlane i budowlano-montażowe na rzecz podatników i osób fizycznych
• Dostawy i druk książek drukowanych, gazet, czasopism na rzecz podatników i osób fizycznych
• Dostawa i dystrybucja energii, usługi telekomunikacyjne, komunalne, najmu, dzierżawy i leasingu
oraz stałej obsługi prawnej i biurowej itp.

6. Zaliczka w dostawie towarów i świadczeniu usług – zasady fakturowania
a) Jak dokumentować otrzymane zaliczki
● Kiedy dokumentujemy otrzymane zaliczki
● Jakie elementy powinna zawierać faktura zaliczkowa
● Kiedy wystawiamy fakturę końcową
● Kiedy rozliczamy fakturę końcową
● Kiedy można zrezygnować z wystawiania faktury końcowej
● Czy można wystawiać zerową fakturę końcową
● Czy trzeba wystawiać fakturę zaliczkową, jeżeli towar został wydany w miesiącu otrzymania zaliczki
● Jak potraktować zaliczkę wpłaconą przez klienta bez uzgodnienia ze sprzedawcą
● Czy opłatę rezerwacyjną należy uznać za zaliczkę podlegającą VAT

b) Jak rozliczać otrzymane faktury zaliczkowe
● Faktury zaliczkowe otrzymane przed wpłatą zaliczki
● Faktury zaliczkowe wystawione 30 dni wcześniej przed powstaniem obowiązku podatkowego
● Błędy w fakturach zaliczkowych i wpływ na podatek naliczony

7. Korygowanie i anulowanie faktur a poprawność rozliczeń VAT

• Korekta podatku należnego - zasady rozliczania
• Podstawa prawna w dyrektywach i ustawie o VAT – zmiana elementów ceny
• Skonto, Opusty i obniżki cen
• Zwrot zaliczki lub towaru, Rabaty towarowe
• Potwierdzenie odbioru faktury korygującej
• Brak obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej
• Terminy rozliczenia faktur zmniejszających VAT, gdy nie ma potwierdzenia odbioru
• Kursy walut na fakturach korygujących
• Faktury zmniejszające i zwiększające VAT
• Termin rozliczenia faktury korygującej
• Zasady korygowania w przypadku zmiany stawek VAT
• Korekty z powodu błędów i zdarzeń bieżących
• Korekty zmniejszające i zwiększające wartości na fakturze pierwotnej
• Korekty z obowiązkiem otrzymania potwierdzenia odbioru i bez obowiązku
• Ważne elementy wynikające z ustawy VAT dotyczące korygowania transakcji

8. W jaki sposób należy udokumentować sprzedaż krajową dokonaną przez Internet
• Kiedy należy ewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej
• Czy korzystanie z systemu płatności wpływa na prawo do zwolnienia z obowiązku
ewidencjonowania na kasie rejestrującej
• Czy korzystanie z kart płatniczych wpływa na prawo do korzystania ze zwolnienia
• Jak korygować sprzedaż zrealizowaną przez Internet
• Jak wyznaczyć moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku sprzedaży internetowej
• Kiedy zaewidencjonować sprzedaż za zaliczeniem pocztowym i wydać paragon klientowi
• W jaki sposób rozliczać i dokumentować koszty transportu towarów
• Jak rozliczyć koszty przesyłki, gdy dostawa towarów następuje za pośrednictwem poczty

9. Problemy fakturowania i konsekwencje dla osob wystawiających i posługujących się nimi
• Comiesięczne kontrole faktur w systemie JPK
• SPLIT PAYMENT – wpływ na fakturowanie i rozliczanie transakcji w VAT
• Weryfikacja kontrahenta na stronach Ministerstwa Finansow – obowiązek przy sprzedaży i zakupie
• Dokumentacja handlowe i logistyczna jako aspekt dowodowy potwierdzający wiarygodność
faktury
• Faktury proforma, inne dokumenty uważne za faktury
• Zadania jakie spełnia faktura w rozliczeniach podatkowych z US raz obrocie gospodarczym
• Terminy wystawianych faktur a płynność finansowa firmy
• Faktury wystawiane przed transakcją sprzedaży – UWAGA niebezpieczeństwo stosowania!
• Faktury wystawiane przez podatników zwolnionych i na rzecz osób fizycznych
• Wystawianie refaktur – terminy i zasady stosowane w przyjętej praktyce
• Przykłady, kazusy dotyczące zasad fakturowania

10. Błędy w fakturowaniu i ich konsekwencje – nowe zagrożenia dla podatnika 
a) Faktura – kiedy daje prawo do odliczenia VAT
• Wydatki niedające prawa do odliczenia podatku – analiza przypadków z art.88
Wykreślenie z rejestru a odliczanie podatku naliczonego – KONTROWERSJE 2018
• Błędy na fakturach, które powodują utratę prawa do odliczenia podatku naliczonego
• Faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący
• Faktury fikcyjne i puste – nowe zagrożenia po nowelizacji przepisów
• Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmiot niezarejestrowany dla celów VAT
• Nieświadomy udział w oszustwie podatkowym
• Odliczenie VAT, mimo że faktura nie została poprawnie wystawiona
• Otrzymanie przedwcześnie lub zbyt późno wystawionej faktury – skutki u nabywcy
• Wpływ warunków dostawy INCOTERMS na odliczanie podatku naliczonego

11. Odpowiedzialność sporządzającego i posługującego sie nierzetelnymi dokumentami w VAT
• Rzetelność, wadliwość, FIKCYJNOŚĆ – największe zagrożenie 2019
• Kary i sankcje przewidziane dla dokumentacji VAT w 2018 r. – kto i jak odpowiada?
BLOKADA RACHUNKÓW BANKOWYCH spowodowana błędami w fakturowaniu transakcji


Wykładowca:
Audytor podatkowy, trener, wykładowca.
Specjalista w zakresie podatku od towarów i usług VAT w Polsce i UE.
Wieloletni pracownik organów podatkowych (15 lat), specjalista w zakresie podatku od towarów i usług pracujący jako specjalista ds. kontroli handlu wewnątrzwspólnotowego w organach podatkowych, zajmujący się orzecznictwem w zakresie podatku VAT w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, realizujący zadania administracji w zakresie kontroli i weryfikacji transakcji wewnątrzwspólnotowych, doświadczony audytor, trener pracowników organów kontroli oraz księgowych, doradców podatkowych i biegłych rewidentów i prawników.
WSPÓŁAUTOR KSIĄŻKI: „Kontrola skarbowa. Super, cieszę się! poradnik nie tylko dla kontrolowanego”

Miejsce szkolenia: siedziba RIPH w Lesznie, ul. 55 Pułku Piechoty 34
manhattan

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)