• top2
  • top1
  • top3
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowejPobierz ofertę


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Projekt "Rozwiń skrzydła w biznesie"

Jesteś młodym przedsiębiorcą działającym krócej niż 2 lata? Ruszył program wsparcia w ramach projektu "Rozwiń skrzydła w biznesie". To szansa dla Ciebie i Twojej firmy na rozwój. Możesz zyskać łącznie do 55.500 zł!

Przedmiotem projektu jest wsparcie dla 40 firm z sektora MŚP z województwa wielkopolskiego w początkowej fazie działalności (do 24 miesięcy).

Kompleksowy program inkubacji obejmuje:

wsparcie inwestycyjne na zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do działalności gospodarczej o wartości do 40.000 zł,
wsparcie merytoryczne obejmujące usługi szkoleniowe, doradcze i specjalistyczne o wartości 15.500 zł.
Dofinansowanie wynosi 85%. Wkład własny inkubowanej firmy to 15%.

Uczestnikami nie mogą być firmy, które korzystały wcześniej z usług, bądź programów inkubacji organizowanych przez LCB lub jakiegokolwiek wsparcia Instytucji Otoczenia Biznesu.

Program inkubacji składa się z następujących etapów:

1. rekrutacja prowadzona w sposób przejrzysty i ogólnodostępny z informacją dotyczącą warunków i kryteriów z formularzem rekrutacyjnym (dokumenty do pobrania poniżej),
2. selekcja – weryfikacja kwalifikowalności uczestnika zgodnie z regulaminem konkursu i regulaminem rekrutacji, spotkanie z zespołem oceniającym, pisemna ocena zespołu oceniającego, utworzenielisty rankingowej najlepszych wniosków, możliwość jednokrotnego odwołania rozpatrywanego przez innych członków zespołu oceniającego, publikacja ostatecznej listy firm zakwalifikowanych do wsparcia,
3. określenie zakresu wsparcia merytorycznego i infrastrukturalnego – przy współpracy z opiekunem przydzielonym przez LCB zostanie opracowany Indywidualny Plan Inkubacji oraz Program Rozwoju Przedsiębiorstwa, w których dokonany zostanie wybór usług dopasowanych do potrzeb inkubowanej firmy z katalogu usług świadczonych przez LCB oraz usług świadczonych przez ekspertów zewnętrznych,
4. podpisanie umowy określającej zakres i harmonogram wsparcia, sposób rozliczenia oraz prawa i obowiązki stron, w tym przekazywania informacji o rozwoju firmy także po zakończeniu wsparcia
5. realizacja programu inkubacji zgodnie z harmonogramem,
6. monitoring i ewaluacja realizacji programu inkubacji z ewentualną modyfikacją wynikającą ze zdiagnozowanych bieżących potrzeb - spotkania z opiekunem minimum co miesiąc,
7. monitoring i ewaluacja do 36 miesięcy po zakończeniu projektu.

Projekt realizowany jest w latach 2019-2020.

Rekrutacja
I tura : 23.01 – 25.02.2019Kontakt w sprawie szczegółów:

Leszczyńskie Centrum Biznesu Sp. z o.o.

Honorata Michalak
tel. 65 32 22 101
e-mail: hmichalak@lcb.leszno.pl

Ewelina Tomaszewska
tel. 65 32 22 104
e-mail: etomaszewska@lcb.leszno.pl

Joanna Mrówczyńska
tel. 65 32 22 107
e-mail: jmrowczynska@lcb.leszno.pl

Dagmara Kostrzewa
tel. 65 32 22 105
e-mail: dkostrzewa@lcb.leszno.pl


https://lcb.leszno.pl/Rozwin_skrzydla_w_biznesie_10dTDSK

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)