• top3
  • top1
  • top2

ukraina


Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
WIelkopolski Sąd Arbitrażowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty?Niezbędne jest dostarczenie następujących dokumentów:
  • dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
  • decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
  • uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.
Kserokopie powyższych dokumentów są potwierdzane przez upoważnionego pracownika za zgodność z okazanym oryginałem.

W przypadku odpisu z KRS, CEIDG oraz REGON dopuszczalne są aktualne wydruki z określonych przepisami urzędowymi stron internetowych.

W przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w/w dokumentach, przy kolejnym wniosku o legalizację przedsiębiorca powinien załączyć zaktualizowane dokumenty.
  • wypełnionego wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych
  • dokumentów handlowych do zalegalizowania

Dokumenty do legalizacji są przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, który pozostaje w RIPH. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji (zarówno oryginały jak i kopie) powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.


UWAGA: Uprzejmie informujemy, że legalizacja kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem” od dnia 28.09.2016 r. będzie realizowana w następujący sposób: w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez Izbę eksporter przygotowuje własne oświadczenie kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w ksero dokumentu. Ksero dokumentu jest załącznikiem do oświadczenia. Treść oświadczenia w załącznikuDziałalność legalizacyjną wykonujemy w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce.

Plik do pobrania: oswiadczenie_za_zgodnosc_z_oryginalem.pdf
Plik do pobrania: procedury_legalizacyjne_2014.pdf
Plik do pobrania: cennik_2018.pdf
Plik do pobrania: a-zs-wniosek_2019-08-31.doc
Plik do pobrania: 2022_cennik_usug_legalizacyjnych.pdf

OFERTY PRACY

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)