• top1
  • top3
  • top2
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Jakie wymogi należy spełnić, aby zalegalizować dokumenty?Niezbędne jest dostarczenie nastepujących dokumentów:
  1. dokument z organów rejestrowych potwierdzający prowadzenie przez wnioskodawcę działalności gospodarczej,
  2. zaświadczenie o nadaniu statystycznego numeru identyfikacyjnego REGON,
  3. decyzja albo potwierdzenie faktu nadania numeru identyfikacji podatkowej (NIP),
  4. uwierzytelnione wzory podpisów osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu wnioskującego.
Kserokopie powyższych dokumentów są potwierdzane przez upoważnionego pracownika za zgodność z okazanym oryginałem. 

W przypadku odpisu z KRS, CEIDG oraz REGON dopuszczalne są aktualne wydruki z określonych przepisami urzędowymi stron internetowych.

W przypadku zmian w przedsiębiorstwie powodujących zmiany w/w dokumentach, przy kolejnym wniosku o legalizację przedsiębiorca powinien załączyć zaktualizowane dokumenty.


  1. wypełnionego wniosku o zalegalizowanie dokumentów handlowych
  2. dokumentów handlowych do zalegalizowania

Dokumenty do legalizacji są przedkładane przez przedsiębiorcę w określonej przez niego ilości egzemplarzy i jednego egzemplarza dodatkowego przeznaczonego do dokumentacji, który pozostaje w RIPH. Wszystkie egzemplarze dokumentów przedłożonych do legalizacji (zarówno oryginały jak i kopie) powinny zawierać oryginalne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania przedsiębiorstwa.


UWAGA:  Uprzejmie informujemy, że legalizacja kserokopii dokumentów „za zgodność z oryginałem” od dnia 28.09.2016 r. będzie realizowana w następujący sposób: w przypadku konieczności uwierzytelnienia kserokopii dokumentów przez Izbę eksporter przygotowuje własne oświadczenie kierowane do zagranicznego klienta potwierdzające informacje zawarte w ksero dokumentu. Ksero dokumentu jest załącznikiem do oświadczenia. Treść oświadczenia w załączniku


Działalność legalizacyjną wykonujemy w imieniu Krajowej Izby Gospodarczej na podstawie ustawy o izbach gospodarczych z dnia 30.05.1989 r., z późniejszymi zmianami, na rzecz podmiotów zarejestrowanych w Polsce.

Plik do pobrania: oswiadczenie_za_zgodnosc_z_oryginalem.pdf
Plik do pobrania: procedury_legalizacyjne_2014.pdf
Plik do pobrania: cennik_2018.pdf
Plik do pobrania: a-zs-wniosek_o_wydanie_swiadectwa_pochodzenia_i_zalegalizowanie_dok_handlowych_zabezpieczony_2019-08-31.doc

pwsz

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)