• top3
  • top1
  • top2

ukraina


Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
WIelkopolski Sąd Arbitrażowy
Wynajem sali szkoleniowej
Wirtualne Biuro PP34Pobierz ofertę

Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
Legalizujemy dokumenty handlowe

Twój partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego, świadectwa lub zaświadczenia, występujesz w przetargu i żądają od Ciebie weryfikacji dokumentów? Zgłoś się do nas!

Jeżeli zagraniczny partner handlowy wymaga zalegalizowania dokumentu handlowego i eksportowego to pierwszym etapem procesu legalizacyjnego jest uwierzytelnienie dokumentów przez Krajową Izbę Gospodarczą lub podmioty związane umową z KIG, w tym Regionalną Izbę Przemysłowo - Handlową w Lesznie.

Usługą legalizacyjną objęte są różnego rodzaju dokumenty stosowane w handlu międzynarodowym, od dokumentów autorstwa wnioskodawcy, świadectw i zaświadczeń urzędów państwowych i samorządowych, do poświadczeń autentyczności kopii, kserokopii dokumentu na podstawie okazanego oryginału włącznie:

  • faktury, deklaracje, specyfikacje, umowy, pełnomocnictwa, tłumaczenia inne niż tłumaczy przysięgłych.

  • dokumenty przewozowe, np. konosamenty, faktury transportowe i inne dokumenty związane z przewozem.

  • świadectwa wydane przez urzędy weterynaryjne, sanitarne, inspekcję handlową.

  • świadectwa i zaświadczenia wydane przez upoważnione jednostki administracji państwowej, samorządu terytorialnego.

  • kopie i kserokopie dokumentów poświadczane za zgodność okazanymi oryginałami.

  • świadectwa pochodzenia wystawione przez urząd celny uwarunkowane wymogami kraju odbiorcy towaru (uwaga! konieczne jest podanie we wniosku powodu występowania o dodatkową legalizację i załączenie kserokopii dokumentu, z którego wynika taki wymóg, np. korespondencja)

O legalizację dokumentów mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce.
INSIGNIS Biuro Rachunkowe

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)