• top1
  • top2
  • top3
Szkolenia
Informacje
Biznesplany
Projekty unijne
Wdrożenia RODO
Legalizacja dokumentów handlowych i eksportowych
Pożyczki unijne - przygotowanie dokumentów
Konferencje
Ośrodek Mediacji
Regionalny Program Mentoringowy
Wynajem sali szkoleniowejPobierz ofertę


Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to. Serwis nie zapisuje ciasteczek do profilowania reklam lub śledzenia użytkownika.
UWAGA! Środki KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO w powiatowych urzędach pracy już są dostępne

zobacz terminy naborów oraz priorytety na 2019 rok: PUP Leszno, PUP Kościan, PUP Wschowa

Priorytety 2019

Wsparcie ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przyznawane będzie pracodawcom, których wnioski będą spełniały wymagania określone przynajmniej w jednym z przyjętych priorytetów:

Priorytet 1. Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie zawodach deficytowych.* wykaz zawodów deficytowych w powiecie Kościańskim dostępny jest na stronie https://barometrzawodow.pl/

Priorytet 2. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości; wnioskodawca musi złożyć oświadczenie, że pracownik wskazany do odbycia szkolenia nie posiada egzaminu maturalnego.

Priorytet 3. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych uprawnionych do założenia spółdzielni oraz pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej.

Priorytet 4. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie, przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Priorytet 5. Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

Priorytet 6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.


KFS w poszczególnych urzędach


PUP w Lesznie
PUP w Kościanie
PUP we WschowieTDSK

Oferta dla członków
Baza firm członkowskich
Przystąp do RIPH (deklaracja on-line)